Kształtowanie kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie

LOGO

Wilczkowo, 29.05.2020 r.

Oznaczenie sprawy: SP/6/ 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę  materiałów biurowych do zajęć  w Szkole Podstawowej w Wilczkowie, w ramach oszczędności powstałych w związku z realizacją

projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj

Wilczkowo, 25.05.2020 r.

Oznaczenie sprawy: SP/5/ 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę mebli do Szkoły Podstawowej w Wilczkowie, w ramach oszczędności powstałych w związku z realizacją

projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj

 

 

Wilczkowo, 25.05.2020 r.

Oznaczenie sprawy: SP/4/ 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę tabletów do Szkoły Podstawowej w Wilczkowie, w ramach oszczędności powstałych w związku z realizacją

projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj

 

 

Wilczkowo, 18.05.2020 r.

Oznaczenie sprawy: SP/3/ 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę  materiałów biurowych do zajęć  w Szkole Podstawowej w Wilczkowie, w ramach oszczędności powstałych w związku z realizacją

projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe

 

 

Wilczkowo, 11.05.2020 r.

Oznaczenie sprawy: SP/2/ 2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę  pakietu multimedialnego dla uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie, w ramach oszczędności powstałych w związku z realizacją

projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe

Wilczkowo, 11.05.2020 r.

 

Oznaczenie sprawy: SP/1/ 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę mebli do Szkoły Podstawowej w Wilczkowie, w ramach oszczędności powstałych w związku z realizacją

projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego: zapytanie ofertowe

 

                          

                                                   

   Wilczkowo, 04.02.2019 r.

Oznaczenie sprawy SP/4/2019

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na  dostawę pomocy dydaktycznych do zajęć realizowanych 

w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt.„Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego: ogłoszenie pomoce dydaktyczne

 

 

 

 

 

 

Wilczkowo, 03.01.2019 r.

 

Oznaczenie sprawy: SP/ 1 / 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na zainstalowanie i wyposażenie pracowni komputerowej- pracowni terminalowej

realizowane w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj: zapytanie na pracownię komputerową

 

 

 

 

 

Wilczkowo, 10.12.2018 r.

Oznaczenie sprawy: SP/9/ 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę  mebli do  pracowni biologiczno-chemicznej, mebli do pracowni matematycznej oraz szafy do przechowywania laptopów

realizowaną w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania do pobrania tutaj: zapytanie ofertowe na dostawę mebli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilczkowo, 30.11.2018 r.

Ogłoszenie nr 8

Oznaczenie sprawy: SP/8/ 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych  w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej

 Realizowanych w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełną treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj:  zapytanie na remonty

 

 

Wilczkowo, 26.11.2018 r.

 

Oznaczenie sprawy: SP/7/ 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę  mebli do  pracowni biologiczno-chemicznej, mebli do pracowni matematycznej oraz szafy do przechowywania laptopów

realizowaną w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 

pełna treść zapytania ofertowego można pobrać tutaj: zapytanie ofertowe na dostawę mebli

 

 

 

 

 

Wilczkowo, 19.11.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 5

Oznaczenie sprawy: SP/5/ 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych  w pracowni komputerowej i pracowni biologiczno-chemicznej

 

Realizowanych w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

 

Pełna treść zapytania ofertowego dostępna tutaj: zapytanie na remonty

 

 

 

Wilczkowo, 29.10.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 4

Oznaczenie sprawy: SP/4/ 2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na dostawę poczęstunku wzmacniającego dla uczniów podczas zajęć realizowanych w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj: poczęstunek zapytanie ofertowe

Wilczkowo, 15.10.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 2/a

Oznaczenie sprawy: SP/2/a/ 2018

 

UZUPEŁNIENIE/ZMIANA ZAKRESU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Na świadczenie usługi szkoleniowej pod nazwą:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli

realizowanej w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pelna treść uzupełnienia zapytania ofertowego dostępna do pobrania tutaj: uzupełenienie zapytania

 

 

 

Wilczkowo, 11.10.2018 r.

 

Ogłoszenie nr 3

Oznaczenie sprawy: SP/2/ 3018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

na dostawę materiałów biurowych do zajęć na semestr, materiałów do sporządzenia dzienników zajęć, zestawu szkoleniowego dla uczestnika
realizowaną w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj: materiały biurowe do zajęć

 

 

 

 

 

 

                                                      Wilczkowo, 09.10.2018 r

Ogłoszenie nr 2        .

 Oznaczenie sprawy: SP/2/ 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Na świadczenie usługi szkoleniowej pod nazwą:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli

realizowanej w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0086/17 pt. „Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść ogłoszenia dostępna do pobrania tutaj: szkolenia nauczycieli_zapytanie ofertowe

 

 

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

nr RPWM.02.02.01-28-0086/17

„Rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej w Wilczkowie”

Pełny regulamin dostępny do pobrania tutaj: Regulamin uczestnictwa