Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców i Opiekunów na spotkanie z wychowawcami klas, które odbędzie się 21 maja 2021 r. o godz. 15.30 w formie stacjonarnej – bezpośrednio w szkole. Zebranie dotyczy przewidywanych, końcoworocznych osiągnięć uczniów oraz spraw różnych. Bardzo prosimy o przestrzeganie wytycznych sanitarnych takich jak: dezynfekcja dłoni, maseczka na terenie placówki czy zachowanie odpowiednich odległości od innych osób.