RODO

Administrator Danych Osobowych wyznaczył w Szkole Podstawowej w Wilczkowie

INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

z którym mogą się Państwo skontaktować w następujący sposób:

  • adres e-mail: iod@lubomino.pl
  • telefoniczne 089-532-44-61
  • lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Podstawa prawna: art.37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE