Rozwój uniwersalnych umiejetności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie

LOGO

Wilczkowo, 3.09.2021 r.

Ogłoszenie nr 7

Oznaczenie sprawy: SPWil-230-7/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Odwóz uczniów po zajęciach projektowych

realizowanego w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0053/19 pt. „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

Wilczkowo, 30.07.2021 r.

 

Ogłoszenie nr 6

Oznaczenie sprawy: SPWil-230-6/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę drobnych pomocy dydaktycznych do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki oraz zajęć rozwijających z przyrody.

realizowanej w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0053/19 pt. „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

 

 

 

Wilczkowo, 15.07.2021 r.

Ogłoszenie nr 5

Oznaczenie sprawy: SPWil-230-5/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na wyposażenie pracowni terapeutycznej.

realizowanej w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0053/19 pt. „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj:  wyposażenie pracowni – zapytanie
      

 

 

Wilczkowo, 8.06.2021 r.

Ogłoszenie nr 4

Oznaczenie sprawy: SPWil-230-4/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapewnienie poczęstunku wzmacniającego dla 58 uczniów

Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

realizowanego w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0053/19 pt. „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

 

 

 

Wilczkowo, 8.04.2021 r.

Ogłoszenie nr 3

Oznaczenie sprawy: SPWil-230-3/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę materiałów biurowych i papierniczych do prowadzenia zajęć

realizowaną w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0053/19 pt. „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

 

 

Wilczkowo, 8.04.2021 r.

Ogłoszenie nr 2

Oznaczenie sprawy: SPWil-230-2/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę sprzętu elektronicznego oraz pomocy technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęcia projektowe.

realizowanej w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0053/19 pt. „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

 

 

Wilczkowo, 7.04.2021 r.

Ogłoszenie nr 1

Oznaczenie sprawy: SPWil-230-1/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie usługi szkoleniowej pod nazwą:

Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wilczkowie oraz doskonalenie umiejętności rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Wilczkowie o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych

realizowanej w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0053/19 pt. „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla Gospodarki

Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

Poddziałanie: RPWM.02.02.01: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe.

Pełna treść zapytania ofertowego do pobrania tutaj

 

Wilczkowo, 2.03.2021 r.

REKRUTACJA NA WARSZTATY DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, informuję iż dokumenty rekrutacyjne na warsztaty dla rodziców pn „Zwiększanie efektywności pomocy udzielanej uczniom poprzez rozwój umiejętności wychowawczych rodziców” realizowanych w ramach projektu nr RPWM.02.02.01-28-0053/19 pt. „Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.można składać drogą elektroniczną na adres sp.wilczkowo@wp.pl

Wniosek rekrutacyjny do pobrania tutaj

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE                             Wilczkowo, 1 marca 2021 r

nr RPWM.02.02.01-28-0053/19

„Rozwój uniwersalnych umiejętności, postaw oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej w Wilczkowie”

Pełny regulamin dostępny do pobrania tutaj