Nauczyciele i kadra

 1. Dyrektor szkoły Małgorzata Połoniewicz
  Nauczyciel matematyki. 
  Nauczyciel dyplomowany
 2. Jadwiga Stasiewicz-Kuhn
  Nauczyciel przyrody w klasie IV, edukacji wczesnoszkolnej, doradztwa zawodowego. Prowadzi szkolną Ligę Ochrony Przyrody.
  Nauczyciel dyplomowany.
 3. Beata Stasiowska
  Nauczyciel przyrody, geografii oraz edukacji wczesnoszkolnej.
  Nauczyciel mianowany

   

 4. Orysława Kościuszko-Święcka

  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz techniki, plastyki i muzyki.

  Nauczyciel mianowany

 5. Joanna Horyd

  Nauczyciel języka polskiego. Opiekuje się szkolnym funpagem na facebooku. Nauczyciel mianowany

 6. Urszula Góralska

  Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Prowadzi kronikę szkolną  Nauczyciel mianowany

 7. Dorota Łukasiak-Decyk

  Nauczyciel języka angielskiego. Nauczyciel mianowany. Opiekun Samorządu Uczniowskiego.

 8. Jolanta Hernat

   Nauczyciel bibliotekarz. Prowadzi również zajęcia informatyki w klasach I-III. Nauczyciel mianowany

 9. Agnieszka Markiewicz

  Nauczyciel wychowania fizycznego. Nauczyciel mianowany

 10. Małgorzata Rawska

  Nauczyciel języka niemieckiego. Nauczyciel kontraktowy

 11. Alicja Kosińska

  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne. Nauczyciel kontraktowy

 12. ks. Marian Dziadkiewicz

   

 13. Kinga Krzyżewska

  Nauczyciel matematyki. Nauczyciel dyplomowany

 14. Jerzy Kornas

  Nauczyciel fizyki oraz informatyki. Nauczyciel dyplomowany

 15. Adam Włodarski

  Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz informatyki. Nauczyciel kontraktowy

 16. Aneta Tomaszkiewicz

  Nauczyciel chemii, biologii oraz wychowania do życia w rodzinie. Nauczyciel kontraktowy

 17. ks. Dionizy Mróz