Poniżej przedstawiamy procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej w Wilczkowie obowiązujące od 1 września 2020r

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA