Klasa I

Poniedziałek
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 e.wczesn.
4 j.angielski
5 zaj. komputerowe
6 świetlica

Wtorek
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 e.wczesn.
4 w-f
5 religia
6 świetlica

Środa
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 j.niemiecki
4 e.wczesn.
5 w-f

Czwartek
1 religi
2 e.wczesn.
3 e.wczesn.
4 e.wczesn.

Piątek
1 j.angielski
2 e.wczesn.
3 e.wczesn.
4 w-f
5 świetlica
6 świetlica

Klasa II

Poniedziałek
1 j.angielski
2 e.wczesn.
3 e.wczesn.
4 e.wczesn
5 swietlica
6 świetlica

Wtorek
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 religia
4 zaj.komputerowe
5 w-f
6 świetlica

Środa
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 zespół
4 e.wczesn.
5 j.niemiecki
6 w-f

Czwartek
1 muzyka
2 plastyka
3 j.angielski
4 e.wczesn
5 e.wczesn.

Piątek
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 w-f
4 religia
5 świetlica
6 świetlica/SKS

Klasa III

Poniedziałek
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 e.wczesn.
4 zaj.komputerowe
5 j.angielski
6 świetlica

 Wtorek
1 religia
2 e.wczesn.
3 e.wczesn.
4 plastyka
5 w-f
6 świetlica

 Środa
1 j.niemiecki
2 muzyka
3 e.wczesn.
4 e.wczesn.
5 e.wczesn.
6 w-f

 Czwartek
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 religia
4 j.angielski
5 świetlica

Piątek
1 e.wczesn.
2 e.wczesn.
3 w-f
4 zespół
5 świetlica
6 świetlica/SKS