Klasa IV

Poniedziałek
1 matematyka
2 j.polski
3 historia
4 muzyka
5 przyroda
6 w-f
7. chór

Wtorek
1 j.polski
2 j.angielski
3 matematyka
4 zaj. techniczne
5 świetlica
6 w-f
7 SKS
8 SKS

Środa
1 j.polski
2 j.niemiecki
3 przyroda
4 matematyka
5 zaj. komputerowe
6 świetlica
7 ZHP
8 ZHP

Czwartek
1 j.angielski
2 polski
3 przyroda
4 religia
5 w-f
6 godz. wych
7 koło polonistycze
8 koło polonistyczne

Piątek
1 matematyka
2 religia
3 plastyka
4 j.angielski
5 w-f
6 j.polski

Klasa V

Poniedziałek
1 j.polski
2 matematyka
3 j.angielski
4 przyroda
5 w-f
6 muzyka
7 chór

Wtorek
1 zaj. techniczne
2 religia
3 w-f
4 matematyka
5 zaj. komputerowe
6 j.angielski
7 SKS
8 SKS

Środa
1 plastyka
2 j.polski
3 j.polski
4 j.niemiecki
5 WDŻ
6 matematyka
7 ZHP
8 ZHP

Czwartek
1 przyroda
2 religia
3 matematyka
4 j.polski
5 godz. wych.
6 w-f
7 koło polonistyczne
8 koło polonistyczne

Piątek
1 przyroda
2 j.angielski
3 j.polski
4 matematyka
5 historia
6 świetlica
7 w-f

 

Klasa VI

Poniedizałek
1 przyroda
2 j.angielski
3 matematyka
4 j.polski
5 w-f
6 muzyka
7 chór

Wtorek
1 technika
2 j.polski
3 w-f
4 religia
5 historia
6 matematyka
7 SKS
8 SKS

Środa
1 plastyka
2 matematyka
3 godz. wych.
4 j.polski
5 przyroda
6 j.niemiecki
7 ZHP
8 ZHP

Czwartek
1 j.polski
2 j.angielski
3 j.polski
4 matematyka
5 zaj. komputerowe
6 w-f
7 koło polonistyczne
8 koło polonistyczne

Piątek
1 religia
2 matematyka
3 j.angielski
4 przyroda
5 j.polski
6 historia
7 w-f