Drodzy uczniowie, rodzice i prawni opiekunowie.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 od dnia 25.03.2020 roku w Szkole Podstawowej w Wilczkowie organizowane jest zdalne nauczanie dla uczniów naszej szkoły. Jest to czas trudny dla nas wszystkich.  Poza troską o zdrowie nasze i naszych bliskich, utrudnieniami w codziennym życiu, musimy się nagle zmierzyć z nową formą nauki. Staramy się znaleźć jak najlepsze rozwiązanie tej sytuacji dlatego prosimy was o wyrozumiałość. Jeśli napotykacie problemy natury technicznej lub inne problemy związane z nauką w domu prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. Postaramy się pomóc państwu w miarę naszych możliwości. Nauczyciele zgodnie z poniższym planem będą przekazywać państwu i Państwa dzieciom materiały do samodzielnej pracy w sposób ustalony przez danego nauczyciela (np. mailowo, telefonicznie, przez skypa czy grupę na portalu społecznościowym) do godziny 10.00 każdego dnia. Wykaz ww. sposobów będzie udostępniony państwu w formie elektronicznej.Postaramy się dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej przetrwać ten trudny czas, a z Państwa strony liczymy na współpracę i kontrolę obowiązku wywiązywania się z zadań przez dzieci