Zapraszamy wszystkich rodziców i prawnych opiekunów na pierwsze zebranie z rodzicami które odbędzie się dnia 3.10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Wilczkowie o godz. 15.30.