Drodzy rodzice.

W związku z zaistniałą sytuacją kontakt państwa i państwa dzieci z nauczycielami jest ograniczony. Chciałabym poinformować, iż nauczyciele będą dostępni dla państwa i państwa dzieci w godzinach swojej pracy (czyli w godzinach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji który obowiązywał w szkole przed epidemią). Mając na uwadze fakt, że część z państwa pracuje i nie może skontaktować się z nauczycielem w godzinach porannych nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wilczkowie będą pełnili dyżur telefoniczny zgodnie z harmonogramem.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Małgorzata Połoniewicz – dyrektor szkoły