Informacja

Miejsce publikacji sprawozdań finansowych Szkoły Podstawowej w Wilczkowie.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok są dostępne na stronie BIP Urzędu Gminy Lubomino.