Pomimo niekorzystnych warunków do organizacji różnorodnych przedsięwzięć, dbamy aby w naszej szkole dzieci się nie nudziły. prosimy o zapoznanie się ze szkolnym harmonogramem uroczystości, wydarzeń i konkursów.

SZKOLNY HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI